Nyílt levél a személyi állományhoz

HA TEHETED, ADJ AZOKNAK, AKIK RÁSZORULNAK!

MAGYAR HONVÉDSÉG SZOCIÁLPOLÍTIKAI KÖZALAPÍTVÁNY

FELHÍVÁSA

A HONVÉDSÉG SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYÁHOZ,

A Honvéd Közalapítvány céljai megvalósításának anyagi alapját a Honvédelmi Minisztérium céltámogatása valamint az alapítvány bevételei képezik.

A HONVÉD KÖZALAPÍTVÁNY milyen célból gyűjti 2010-ban a SZJA 1 %-át?

 • A civil munkaerő piacra történő visszailleszkedésének, valamint a munkahelyek megtartásának elősegítésére irányuló képzések támogatására;
 • Nagycsaládosok és a gyermeküket egyedül nevelő szülők segélyezésére;
 • A honvédségi nyugállományúak, nyugdíjasok, özvegyek, árvák segélyezésére;
 • Katonai kötelmekkel összefüggően balesetet, egészségkárosodást szenvedett katonák, haláluk után ellátásra jogosult hozzátartozók segélyezésére.

Biztosak vagyunk abban, hogy Ön számára sem közömbös azoknak a szociálisan rászoruló katona- és munkatársaknak a sorsa, akikkel együtt dolgozik, illetve, akik – még ha más időszakban is – becsülettel teljesítették szolgálati feladataikat.

A honvédség gondoskodási körébe összesen 33 ezer nyugállományú, özvegy és árva tartozik. Közülük elsősorban az idős, beteg, alacsony nyugdíjjal rendelkezők szorulnak segítségre.

A Honvéd közalapítvány 2009-ben képzési támogatást és a rászorultak részére szociális segélyt biztosított, összességében 1 304 fő részére 42 052 000 forint összegben.

A közalapítvány anyagi lehetőségeinek bővítése biztosíthatja, hogy a szociálisan rászorulók szélesebb körét lehessen támogatásban részesíteni. Támogatását, segítő közreműködését megköszönjük.

Budapest, 2010. január 29.

KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA

Az alapítvány személyre szóló levelét a pénzügyi referenseken keresztül a 2009 évi adóigazolással együtt minden honvédségi munkavállalóhoz eljutatjuk.

Támogass, hogy segíthessünk!

Kérjük, hogy a 2009 évi személyi jövedelemadó 1 %-ról rendelkezzen az alapítvány javára.

A Honvéd Közalapítvány 2008-ban 1056 fő részére tudott anyagi támogatást nyújtani.

A RENDELKEZŐ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ FONTOS TUDNI!

MIT KELL TENNIE?

A rendelkező nyilatkozatot készítse el és tegye egy normálméretű borítékba!

A borítékra írja rá az adókártyáján szereplő adóazonosító számjelét és a hátlapján – a ragasztott felületén átlósan – írja alá.

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT a befizetett adó egy százalékáról A kedvezményezett adószáma: 1 9 6 3 7 4 8 2 – 1 – 4 1 A kedvezményezett neve: Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány

 • Ha az Ön adóbevallását a munkáltató végzi, akkor a rendelkező nyilatkozatot tartalmazó borítékot legkésőbb május 11-ig kell átadni a munkáltatónak.
 • Ha Ön adóbevallását az APEH egyszerűsített adóbevallás részeként készíti el, akkor az 53-E bevallási formanyomtatvánnyal kapott D-lap (1%-os rendelkező lap) kitöltésével, vagy akár a Rendelkező Nyilatkozat borítékos formájával is rendelkezhet, melyet a bevallási formanyomtatvánnyal együtt visszaküldi a feladónak.
 • Ha az adóbevallását egyénileg, vagy elektronikus űrlapon készíti el, akkor az 53-as önbevallás D lapjának kitöltésével, valamint a Rendelkező Nyilatkozat borítékos formájával is rendelkezhet.
 • A felajánlások megtételére az adóbevallástól függetlenül lehetőség van arra is, hogy külön rendelkezzen elektronikus vagy postai úton május 20-ig. A rendelkező nyilatkozatot tartalmazó borítékot a területileg illetékes adóhatóságnak kell feladni. A borítékon feltüntetheti a nevét és lakcímét.

Az alapítványunkról részletes információt talál a  www.hka.hu címen!

Elérhetőségeink:

Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány:

 • Címünk: 1134 Budapest, Lehel u. 41.
 • Levelezési cím: 1885 Bp., Pf.: 25.
 • Telefonszámaink:
  • Városi: 06-1-236-5205
  • HM: 26-882
 • Fax számaink:
  • Városi: 06-1-236-5137
  • HM: 25-102
 • Honlap: www.hka.hu
 • E-mail: titkarsag01@hka.hu