Kormányhatározat

A Magyar Honvédség Szociálpolitikai Alapítvány jogutódjaként a 1138/2004. (XII. 11.) Korm. számú határozatával létrehozta a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítványt, rövidített nevén a Honvéd Közalapítványt.

1138/2004. (XII. 11.) Korm. határozat

a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Alapítvány közalapítvánnyá történő átalakításáról

1. A Kormány
a) elfogadja az 1990. május 9-én létrehozott, közhasznú szervezetként működő Magyar Honvédség Szociálpolitikai Alapítvány vagyonfelajánlását, és a közfeladatai folyamatos ellátásának biztosítása céljából jogutódként létrehozza a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítványt (a továbbiakban: Közalapítvány);
b) elfogadja a Közalapítvány alapító okiratát;
c) felhatalmazza a honvédelmi minisztert, mint az alapító képviselőjét a Közalapítvány alapító okiratának aláírására, valamint, hogy a Közalapítvány bírósági nyilvántartásba vétele során a Fővárosi Bíróságnál eljárjon;
Felelős: honvédelmi miniszter
Határidő: azonnal

d) felhívja a Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztert, hogy az alapító okiratot a nyilvántartásba vételről szóló bírósági határozat jogerőre emelkedését követően a Magyar Közlönyben közzétegye.
Felelős: Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter, honvédelmi miniszter
Határidő: a bíróság határozatának jogerőre emelkedését követően azonnal

2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.