A Honvéd Közalapítvány célja

A Közalapítvány célja:

5.1. A Közalapítvány azzal, hogy közreműködik a családsegítés, időskorúak támogatása feladatainak megoldásában, a munkaerő-piacon hátrányos helyzetű honvédségi állományúak képzésében, foglalkoztatásuk elősegítésében, és a kapcsolódó szolgáltatások nyújtásában a honvédek jogállásáról szóló 2012 évi CCV törvény 140. § (1) és (2) bekezdés c) és g) pontjában, valamint a 238. § (2) bekezdés 22. pontjában; a kormánytisztviselők esetében a közszolgálati tisztségről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 152. § (1) bekezdése d) pontjában és a (4) bekezdésében; a közalkalmazottak esetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 85. § (5) bekezdése q) pontjában és a (7) bekezdése a) és ab) pontjában meghatározott közfeladatokat lát el.
Ennek keretében feladata:

5.1.1. a Magyar Honvédség, a Honvédelmi Minisztérium és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek (a továbbiakban: együtt: honvédség) hivatásos, szerződéses, kormánytisztviselői, közalkalmazotti állománya, valamint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalói munkába állásának elősegítése, ha a honvédségtől létszámcsökkentés, átszervezés, egészségügyi alkalmatlanság vagy az előmeneteli renddel összefüggően, szerződéses katonák esetében ezen felül a vállalt időtartam leteltével kell megválniuk.

5.1.2. Szociális rászorultság esetén segélyezi vagy szolgáltatásban részesíti:

a)  a személyi állományba tartozók köréből a  hátrányos, vagy súlyos élethelyzetű nagycsaládosokat, kétgyermekes családokat, gyermeküket egyedül nevelőket, pályakezdőket,

b) a honvédségtől nyugállományba, nyugdíjba helyezetteket, szolgálati járandóságban részesülőket, elhalálozásuk után az MH szociális gondoskodási körébe tartozó közeli hozzátartozóit, az élettársat,

c)      akinek:

      •      az állomány esetében szolgálati viszonya a szolgálati kötelmek teljesítésével összefüggő;
      •      a köztisztviselő, közalkalmazott MT hatálya alá tartozó munkavállalók esetében jogviszonya, munkaviszonya munkakörével összefüggő

                baleset illetve betegség miatt szűnt meg, elhalálozásuk után az MH szociális gondoskodási körébe tartozó közeli hozzátartozóit, az élettársat,

d) a személyi állomány, valamint a MH szociális gondoskodási körébe tartozó hátrányos vagy súlyos élethelyzetű családok gyermekei, árvái, félárvái üdültetésének támogatása.